ปรีคลินิกและศูนย์วิจัยบางพลี

โครงการปรีคลินิกและศูนย์วิจัยบางพลี
ประเภทงานตกแต่งภายใน
ที่ตั้งต. บางปลา อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ
Year2563