พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า

โครงการพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า
ประเภทงานงานระบบ
ที่ตั้งถนน หลานหลวง แขวง วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ปี2561