งานปรับรุง อาคารคอมพิวเตอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

โครงการงานปรับรุง อาคารคอมพิวเตอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่
ประเภทงานตกแต่งภายใน
Locationเลขที่ 2346 ถ. พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
ปี2564