อาคารเทียบเครื่องบิน สุวรรณภูมิ

โครงการอาคารเทียบเครื่องบิน สุวรรณภูมิ
ประเภทงานตกแต่งภายใน
ที่ตั้ง999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ปี2562