ห้องตัวอย่าง ห้องพักรถไฟ ขบวนสุโขทัย

โครงการห้องตัวอย่าง ห้องพักรถไฟ ขบวนสุโขทัย
ประเภทงานตกแต่งภายใน
ที่ตั้งสระบุรี
ปี2564