ห้องปฏิบัติการ มจพ

โครงการห้องปฏิบัติการ มจพ.
ประเภทงานงานระบบและตกแต่งภายใน
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ปี2563