พิพิธภัณฑ์พระราม 9

โครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9/5 (โครงการ)
ประเภทงานงานระบบ
ที่ตั้งต.คลอง5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ปี2561