ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคลีนิคศึกษาทางสัตวแพทย์

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคลีนิคศึกษาทางสัตวแพทย์
ประเภทงานโครงสร้าง
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ปี2559