กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการกระทรวงการต่างประเทศ
ประเภทงานตกแต่งภายใน
ที่ตั้ง443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เชตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ปี2564