เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ตรวจสอบการรับชำระเงินในบัญชี
– ทำการจัดการเงินงวดของแต่ละหน่วยงานลงในในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป (พจมาน2)
– ตรวจสอบเอกสาร จัดทำบิลและส่งใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
– ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับกำหนดวันแจ้งหนี้และรับชำระหนี้
– ออกเอกสารใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
– กระทบยอดเงินฝากด้านรับกับรายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร
คุณสมบัติ
– เพศ หญิง อายุ 25-30 ปี
– วุฒิฯ ป.ตรี สาขาการบัญชี
– มีความรู้ด้านบัญชี, กฎหมายภาษี, ด้านการเงิน
– มีความละเอียดรอบครอบ
– มีประสบการณ์งานบัญชีด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถในการใช้โปรแกรมพจมาน2 มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
VTEC DECOR CO.,LTD.
128 ซอย เลี่ยงเมืองนนทบุรี 10 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
Tel.0-2965-6310-8 ต่อ105 / Mobile.085-902-7117
E-mail hr@vtec.co.th

    ใบสมัครงานออนไลน์

    โปรดกรอกรายละเอียด
    Leave a Reply