อบรมการสร้างกรอบความคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ

อบรมการสร้างกรอบความคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ

ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท วีเทค เดคคอร์ จำกัด ได้มีการจัดอบรม ภายใต้หัวข้อ การสร้างกรอบความคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Mindset for successes) โดยวิทยากร อาจารย์พีระพัฒน์ วิวัฒน์บวรกุล ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจต่อการสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสำเร็จในการทำงาน บริษัท วีเทค เดคคอร์ จำกัด