การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2563

การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

VTEC DECOR CO.,LTD.